Pam a Pam és el mapa col·laboratiu de l’economia social i solidària a Catalunya. És una eina de la XES que mostra un mapa amb més de 1.500 iniciatives que comparteixen valors de l’ESS. És un directori d’opcions per fer un consum transformador i responsable, però també per buscar aliances per a l’intercooperació.

 

Pam a Pam és una eina per a la transformació social que és possible gràcies a l’activisme comunitari i al conjunt d’iniciatives que practica l’economia solidària i creu en el projecte.

A més a més, des de Pam a Pam fem activitats, articles i publicacions sobre valors i pràctiques de l’ESS. També impulsem projectes per enfortir l’agroecologia, les economies comunitàries o la intercooperació, els nostres eixos de treball.

Una mica d’història…

Pam a Pam va néixer el 2013 a Setem amb un mapa que facilitava opcions de consum en alimentaicó, tèxtil i banca a Barcelona. L’any següent, es va incorporar la XES al projecte per ampliar-lo a tot Catalunya i a tots els sectors econòmics.

QUè és Pam a Pam

Què trobaràs al mapa?

Opcions per al consum responsable

Més de 1.500 opcions per fer un consum més conscient en el nostre dia a dia. Hi ha iniciatives d’alimentació, salut, tèxtil, subministrament, finances, habitatge,… i fins a 15 sectors diferents que pots buscar al directori. Totes elles comparteixen els valors i les pràctiques de l’economia social i solidària.

 

Proveïdores i col.laboradores

Si ets un projecte transformador, una empresa o una administració pública  i vols proveïr-te dins del mercat social, a Pam a Pam trobaràs tot tipus de serveis d’assessorament, logística, comunicació o electrònica. També pots buscar-hi iniciatives amb qui teniu una base comuna i podeu posar en marxa col·laboracions.

 

Projectes amb valors posats en pràctica

Només apareixen al mapa aquelles iniciatives que han passat algun tipus d’auditoria o avaluació prèvia basada en criteris i pràctiques que defineixen l’economia social i solidària:

  • Entrevista en profunditat basada en els 15 criteris de l’ESS . Per ser part del mapa de Pam a Pam cal complir la meitat més un dels criteris que avaluen pràctiques concretes. A la fitxa de cada iniciativa, es pot veure el grau d’acompliment de cadascun.
  • Balanç Social de la XES. Apareixen al mapa les entitats que han passat aquesta auditoria pròpia de l’ESS. En la majoria de casos, es poden consultar els seus resultats de Balanç Social a la fitxa de Pam a Pam.
Formes i finalitats diverses

Les iniciatives de l’ESS poden tenir diferents formes jurídiques: cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció, confraries de pescadors, les societats agràries, persones autònomes o col·lectius sense forma jurídica. Això sí, totes estan compromeses amb l’entorn des d’una perspectiva feminista i amb criteris d’horitzontalitat, cooperació i sostenibilitat ambiental.

Hi ha projectes de totes les fases del cicle econòmic: de producció, distribució, consum responsable, comercialització justa o finances ètiques. Però també exemples d’economies comunitàries, que donen resposta a les necessitats de forma comunitària.

Clara Antón @pinkmercury

Què és l’ESS?

L’economia social i solidària (ESS) és una teoria econòmica, un moviment social i un conjunt de pràctiques transformadores alhora. Com a moviment, fa una proposta de transformació social que sitúa l’economia al servei de la resolució de les necessitats de les persones i la sostenibilitat de la vida per sobre del capital.

Així, milers d’iniciatives al nostre país fan activitat econòmica d’acord amb els principis i valors d’autogestió, relacions cooperatives, redistribució dels recursos, equitat i inclusió.

Els projectes que es troben a Pam a Pam estan posant a la pràctica aquesta manera de funcionar internament, de relacionar-se amb la societat i de tenir cura dels impactes ambientals. En definitiva, posen en pràctica els principis i valors de l’ESS.

Un dels objectius de l’economia solidària és la construcció de Mercat Social: una xarxa estable de transaccions entre entitats d’ESS, consumidores responsables i estalviadores-inversores ètiques, que cobreixen la majoria de les seves necessitats amb béns d’aquesta xarxa, juntament amb béns comuns i béns públics.

Clara Antón @pinkmercury

Però, què és l’ESS?

L’economia social i solidària (ESS) és una teoria econòmica, un moviment social i un conjunt de pràctiques transformadores alhora. Com a moviment, fa una proposta de transformació social que sitúa l’economia al servei de la resolució de les necessitats de les persones i la sostenibilitat de la vida per sobre del capital.

Així, milers d’iniciatives al nostre país fan activitat econòmica d’acord amb els principis i valors d’autogestió, relacions cooperatives, redistribució dels recursos, equitat i inclusió.

Els projectes que es troben a Pam a Pam estan posant a la pràctica aquesta manera de funcionar internament, de relacionar-se amb la societat i de tenir cura dels impactes ambientals. En definitiva, posen en pràctica els principis i valors de l’ESS.

Un dels objectius de l’economia solidària és la construcció de Mercat Social: una xarxa estable de transaccions entre entitats d’ESS, consumidores responsables i estalviadores-inversores ètiques, que cobreixen la majoria de les seves necessitats amb béns d’aquesta xarxa, juntament amb béns comuns i béns públics.

Qui som?

Pam a Pam és un projecte col·lectiu de la XES on participen moltes persones per fer-lo possible.

Les activistes de Pam a Pam dediquen part del seu temps lliure a la transformació social, visibilitzant iniciatives d’ESS i facilitant la pràctica del consum responsable.

A Pam a Pam es formen en ESS, s’autoorganitzen i entrevisten projectes que fan visibles al mapa. Si tu vols ser una d’elles, apunta’t a la propera formació.

 

També «alimenten» el mapa amb nous punts els projectes de l’ESS amb qui col·laborem: alguns ateneus cooperatius o ONGs, La Coordi o  la Xarxa de Pols Cooperatius.

Des de l’equip de la XES, dues persones s’encarreguen de coordinar i fer el seguiment tècnic del projecte.

En conjunt, més de 180 persones han col·laborat a pujar punts al mapa. Les podeu trobar totes a la comunitat de xinxetes.

Qui som Pam a Pam

Qui som?

Pam a Pam és un projecte col·lectiu de la XES on participen moltes persones per fer-lo possible.

Les activistes de Pam a Pam dediquen part del seu temps lliure a la transformació social, visibilitzant iniciatives d’ESS i facilitant la pràctica del consum responsable.

A Pam a Pam es formen en ESS, s’autoorganitzen i entrevisten projectes que fan visibles al mapa. Si tu vols ser una d’elles, apunta’t a la propera formació.

També «alimenten» el mapa amb nous punts els projectes de l’ESS amb qui col·laborem: alguns ateneus cooperatius o ONGs, La Coordi o  la Xarxa de Pols Cooperatius.

Des de l’equip de la XES, dues persones s’encarreguen de coordinar i fer el seguiment tècnic del projecte.

En conjunt, més de 150 persones han col·laborat a pujar punts al mapa. Les podeu trobar totes a la comunitat de xinxetes.

Qui som Pam a Pam

Mapes incrustats

Posem a disposició d’altres entitats de l’ESS la tecnologia de Pam a Pam per incrustar el mapa a la seva web i que puguin presonalitzar el seu contingut.  Els mapes incrustats poden ser temàtics o territorials, i cadascun té un filtre propi que assigna els punts que s’hi mostren. A més a més, l’entitat col·laboradora també pot mostrar punts propis, que no han passat l’entrevista en profunditat sobre l’ESS, però sí que es mostren en la incrustació. Normalment, les col·laboradores també entrevisten nous punts i els pugen al mapa general de Pam a Pam.

Alguns exemples són el mapa del Comerç Just de La Coordi, el mapa de l’ESS del Vallès Oriental o el mapa d’abastiment agroecològic d’Einateca.

 

Codi obert

Defensem el codi lliure i volem que serveixi perquè una comunitat àmplia el pugui utilitzar. Tant si vols contribuir en la programació, com si vols crear-te una instància per a un altre projecte, tenim el codi obert.  Aquest web, el nostre repositori i el nostre espai de treball i interacció està disponible per si un altre projecte en vol fer ús. O també podeu contribuir-hi, com ja han fet alguns dels nostres mapes agermanats.